Maybelline Fit Me Matte & Poreless #thestruggleisover

Oh, cuộc đấu tranh là loại thực sự của nền tảng.

Điều quan trọng nhất đối với một nền tảng, tôi nghĩ rằng bạn không coi thường em khuôn mặt.

Nó thực sự cần nhìn tự nhiên.

Nó thực sự là rất khó khăn để tìm ra đúng màu, độ che phủ đúng, kết thúc đúng.

Vâng, đó là thực sự khá cay mặc dù! Khi tôi sử dụng nền tảng nhớ Fit, tôi nhận thấy ngay rằng nó rất tự nhiên.

My Fit 130 120 105 130 110 115.

You May Also Like

About the Author: Mỹ Phẩm Cho Phái Đẹp