MAKE IT HAPPEN – FINAL : MAKE YOUR LIFE HAPPEN

Đây là một cuộc gọi đến tất cả những người trong đó cung cấp các phương tiện để đạt được điều đó Đối với những người nhìn vào gương với sự tự tin Ai đi đến các đường phố và các quyền sở hữu Ai đặt niềm đam mê trong tất cả mọi thứ họ làm Ai nói quan điểm và rằng họ là "Không" không phải là một câu trả lời.

Đây là một cuộc gọi cho những phụ nữ có sự quyết tâm trong mắt anh Ai thấy mọi trở ngại là cơ hội cho thấy mỗi ngày trên thế giới can đảm và sự sáng tạo của họ về ngàn cách Cuộc gọi này là dành cho tất cả những người phụ nữ nhìn vào gương và nhận ra tiềm năng họ có và giá trị của những giấc mơ của họ Và nếu đôi khi gương được bao phủ bởi một cảm giác của sự nghi ngờ hoặc bất an Đây là một lời kêu gọi tất cả những ai biết phải làm gì Chứng tỏ sức mạnh của mình, quyết tâm của bạn Không gì có thể ngăn cản bạn Ngước đầu lên, tự hào Đi trước, đến lượt của bạn bây giờ MAKE XẢY RA IT.

You May Also Like

About the Author: Mỹ Phẩm Cho Phái Đẹp