First Impression Laneige BB Cushion [Pore Control] | 첫인상 라네즈 BB 쿠션 23

Hi guys, Umairah đây, annyeonghaseyo đuợc Hôm nay, tôi làm xét cho sản phẩm này, Laneige BB Cushion trước khi tôi đã làm unboxing cho sản phẩm này, bạn có thể xem đoạn video trước đây của tôi.

Đây là cách Laneige trông như thế nào.

bạn có thể nạp đệm này Tôi sẽ áp dụng Laneige này trên khuôn mặt của tôi.

You May Also Like

About the Author: Mỹ Phẩm Cho Phái Đẹp