Jun Ji Hyun’s Very First English Accent CF- Laneige SOS (with Eng Sub!)

Sub tiếng Anh! -By- Rifat Sharna, << >> BD Xin lỗi! Tình yêu của tôi! Xin đừng đi! Như một bức màn! Đó là tình yêu! Không bao giờ phải nói rằng bạn là như vậy.

Không bao giờ phải nói bạn như vậy.

!! Ồ không! Tối Circle.

SO.

S! Nó cảm thấy quá ẩm, Laneige! Mỗi ngày khuôn mặt mới, Laneige.

Wow!.

You May Also Like

About the Author: Mỹ Phẩm Cho Phái Đẹp