14E2 – ELF Advertisement team 2Producer: Hồng Ngọc
Starring: Hoàng Ngân – Quỳnh Trang – Giang
Music: Ugly – 2ne1; Beautiful girl – Kim Ah Joong
Product introduction by E.L.F

source

You May Also Like

About the Author: Mỹ Phẩm Cho Phái Đẹp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *