Travel

Sứ quán Hàn quốc từ chối nhận hồ sơ qua đường bưu điện. Họ sai hay đúng?Sứ quán Hàn quốc đã báo giá đúng biểu phí cho miễn thị thực là $10 nhưng từ chối nhận hồ sơ qua đường bưu điện. Căn cứ trên quyết định 45/2016QD-TTg chúng ta cùng xem họ đúng hay sai nhé.

Cú dập máy không thèm nghe cảm ơn của nhân viên lãnh sự mới phũ phàng làm sao!!! Đấy là cách mà cơ quan công quyền trả lời dân đấy.

source

Tags
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close