Thẻ: CÁC

Các Bảng Phấn Trang Điểm Dưới 400k / Affordable Makeup Palettes

❤ PRODUCTS MENTIONED / CÁC SẢN PHẨM NHẮC TỚI TRONG VIDEO ❤ (Giá về Việt Nam mỗi shop bán một khác, và tỉ giá ngoại tệ cũng thường thay đổi nên Hà không thể nói chắc chắn giá…

Read More »

RƯ MAKEUP ♡ TRANG ĐIỂM VỚI CÁC SẢN PHẨM BÌNH DÂN – Affordable/Drugstore Makeup

Chào mấy nàng, lâu rồi Rư làm lại video trang điểm nè, và trong video này thì Rư dùng toàn bộ là các sản phẩm bình dân (Affordable/Drugstore Makeup). ♡ GIVEAWAY lần này cũng chính là các sản…

Read More »