Mỹ Phẩm Tổng Hợp

Makeup by me! ( Jen Theodora )

Ở đây tôi chỉ làm lông mày của mình! Cô đã làm phần còn lại của khuôn mặt của mình trong này: P Rất tiếc!

Tags
Show More
Close