About Allergy Testing – Food, Pollen and Pet Allergy Skin Tests

kiểm tra dị ứng thường liên quan đến việc thử nghiệm lẩy da mà là vết trầy xước trên cơ bản da với những thứ khác nhau mà bạn có thể bị dị ứng.

Hầu hết bệnh nhân, chúng tôi bắt đầu với một thử nghiệm chích khi bạn đi ở cho một chuyến viếng thăm văn phòng và chúng tôi làm các xét nghiệm dị ứng.

Nó ngồi trên làn da của bạn trong khoảng 12 phút hoặc lâu hơn và sau đó chúng tôi thực sự có thể đọc nó và kết quả cho bạn ngày hôm đó vì vậy đó là loại tốt đẹp để có thể đi vào và tìm thấy ra trong cùng một ngày những gì gây nên mình đang có.

Đôi khi chúng tôi cũng sẽ sử dụng những gì được gọi là xét nghiệm dị ứng trong da, mà chỉ là một là ít tiêm chất gây dị ứng dưới da mà không nhất thiết cần thiết trong tất cả các trường hợp, nhưng hầu hết bệnh nhân làm được những thử nghiệm chích và sau đó một số chợ cũng sẽ nhận được vào trong da.

Bạn có thể làm xét nghiệm dị ứng máu mà thường là bằng nhau tốt tại chọn lên dị ứng nhưng chúng ta thường thích thử nghiệm da chỉ vì bạn có được kết quả ngay lập tức mà ngày, do đó bệnh nhân thường thích đó và bạn cũng không cần phải đi qua quá trình của một trận máu.

Các xét nghiệm này là khá đáng tin cậy, tôi có nghĩa là chúng tôi nghĩ rằng thực sự nếu bạn có dị ứng có thể một 80-90 phần trăm các trường hợp, những bài kiểm tra sẽ nhặt nó lên.

Vì vậy, các chất gây dị ứng phổ biến nhất mà chúng tôi kiểm tra cho, một phần của thử nghiệm kiểm tra thường xuyên của chúng tôi cho dị ứng, sẽ là phấn hoa, vì vậy cây, cỏ, cỏ dại và phấn hoa.

Chúng tôi kiểm tra cho nấm mốc, cả trong nhà và ngoài trời, chó, mèo, bụi và gián là một phần của loại bảng tra của chúng tôi và sau đó nếu có những việc cụ thể khác mà bệnh nhân có thể quan tâm đến chúng tôi luôn luôn có thể thêm những người trên.

You May Also Like

About the Author: Mỹ Phẩm Cho Phái Đẹp