Fratelli Katano – La scoperta dell’ombra (con Denise Milani)

THE DIRCOVERY CỦA SHADOW Fernando Bạn có biết rằng hút thuốc lá có một cái bóng, Fernando? Hãy nhìn xem, Fernando.

Một màu xanh bóng và màu vàng, Fernando.

Cũng là một chút màu đỏ, Fernando.

Bạn có biết, Fernando? Fernando Khói có một cái bóng, Fernando.

Bạn có biết, Fernando? Hãy nhìn xem, Fernando.

Một cái bóng màu đỏ và màu vàng, Fernando.

Fernando.

Khói có một cái bóng, Fernando.

Bạn có biết, Fernando? Một màu vàng bóng và đỏ, Fernando.

You May Also Like

About the Author: Mỹ Phẩm Cho Phái Đẹp