Testimony on recruiting at EHL from Matthew Dunn of L’Oréal

Trong những năm qua chúng tôi đã phát triển quan hệ đối tác khá mạnh với EHL Đây là những gì làm cho sự khác biệt ngày hôm nay Các trường đại học mà chúng tôi làm việc gần nhất, chúng tôi có kết quả tuyển dụng tốt nhất cũng Những thách thức đối với chúng tôi hôm nay là để tìm những ứng cử viên tốt nhất cho nên khi chúng ta đến với Hội chợ Career ý tưởng đối với chúng tôi là để làm hai việc: xây dựng thương hiệu công ty, để làm chắc chắn rằng chúng ta đang truyền thông điệp của L'Oreal, giải thích những gì chúng ta làm; cũng tất nhiên như tuyển dụng các tài năng tốt nhất ngày hôm nay rằng EHL phải phục vụ Trên tất cả các vị trí khác nhau mà chúng tôi tuyển dụng, chúng tôi đang tìm kiếm cùng một loại người phải trung thực một người là rất kinh doanh, một người có thể nghĩ rất chiến lược nhưng đồng thời người là rất hoạt động

Đây là điều mà chúng tôi thực sự thấy với các sinh viên EHL Để có một này đến Z cách tiếp cận vấn đề quá để suy nghĩ về mặt kĩ vĩ mô, mức bức tranh lớn, tầm chiến lược trong khi không bỏ qua dịch vụ khách hàng mà vẫn đúng với các giá trị cốt lõi của EHL Lời khuyên tốt nhất tôi có thể cung cấp cho sinh viên hoặc đã tốt nghiệp trẻ đang nghĩ trước khi hành động Ngày nay có rất nhiều công ty lớn khác nhau trên mạng, có rất nhiều con đường sự nghiệp khác nhau trong rất nhiều quốc gia khác nhau suy nghĩ những gì phù hợp với bạn nhất Hãy suy nghĩ về những gì bạn muốn làm trong thời gian 10 20 30 năm và suy nghĩ về sản phẩm tốt nhất Công ty phù hợp với bạn như một con người và khả năng của riêng bạn Có gì luôn nổi bật khi tôi đi đến một EHL là định hướng phục vụ công tác tổ chức và của người dân, vì vậy chúng tôi luôn rất rất tốt đưa về chăm sóc một cách rất cách chuyên nghiệp và đó là điều mà tôi nghĩ đó đặt EHL ngoài của nó đối thủ cạnh tranh Cảm ơn bạn

You May Also Like

About the Author: Mỹ Phẩm Cho Phái Đẹp