A conversation on diversity with Lubomira Rochet, Chief Digital Officer, L’Oréal Group

L'Oréal chúng tôi hoạt động tại 130 quốc gia chúng tôi thực sự là một công ty toàn cầu phục vụ người tiêu dùng ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Tôi tin rằng nhiệm vụ của chúng tôi là một công ty là phản ánh sự đa dạng của xã hội chúng tôi đang phục vụ.

Vì vậy, đây là lý do tại sao nó rất quan trọng đối với chúng tôi để có người từ khắp mọi nơi từ mọi giới tính, tất cả các định hướng người khuyết tật người có nguồn gốc khác nhau để cho chúng ta trở nên phù hợp hơn cho người tiêu dùng, chúng tôi được phục vụ mỗi ngày với tất cả các sản phẩm của chúng tôi thiết kế và chúng tôi nghề cho họ.

Tôi nghĩ rằng nó cũng một cách rất tốt để được tốt hơn tại phát triển sản phẩm.

Khi bạn đã có các đội đa dạng làm việc về chăm sóc da, chăm sóc tóc, trang điểm đó là khóa học rất hữu ích để hiểu rõ hơn về người tiêu dùng của chúng tôi và để thiết kế và sản xuất tốt hơn phù hợp hơn, nhiều sản phẩm cho chúng thích nghi.

Và nếu tôi nói chuyện về công việc của tôi và tất cả các cuộc cách mạng kỹ thuật số chúng tôi đang tiến hành tại L'Oréal Tôi nghĩ rằng cá nhân cũng là một từ khóa.

Và sáng kiến ​​như "Trang điểm Genius" ví dụ là rất quan trọng đối với chúng tôi bởi vì nó cho phép người để thực sự có rất cụ thể về các loại trang điểm trong trường hợp cụ thể họ muốn sử dụng và lặp lại lần nữa rất đại diện sự đa dạng của người tiêu dùng, chúng tôi phục vụ.

Nói về cá nhân, nó cũng về nội dung do đó, nó cũng về sản xuất một nội dung rất quan cho một xã hội đa văn hóa rất như Mỹ ở Brazil, ở Đức, ở Anh, ở Pháp Tôi có nghĩa là tất cả các nơi trên thế giới nơi bạn có tất cả những người tiêu dùng đa văn hóa và chúng ta phải rất thích hợp khi chúng tôi nói chuyện với họ.

You May Also Like

About the Author: Mỹ Phẩm Cho Phái Đẹp