Snow in Trillium – Innisfree Village

Tất cả các quyền, nó đã được tuyết rơi cho một ngày và một nửa, và như bạn có thể thấy chiều cao của tuyết bắt đầu được chú ý.

Vì vậy, Susana và tôi quyết định đi cho một đi bộ trong tuyết, chúng ta hãy xem những gì nó sẽ xảy ra !! Nhìn nhìn, đóng đinh! Dựa trên vật lý lượng tử và toán học thuần túy chúng ta biết rằng tuyết là nước, và tôi là một động viên bơi lội, đó có nghĩa là.

mà.

tôi nên.

Tôi có thể đi bơi! Tất cả các bạn đã thấy trước đó là thời gian vui chơi giải trí và bây giờ, nếu bạn có một cái nhìn ở đây.

Tôi có một số việc phải làm Tôi sẽ lấy xẻng này và tôi phải làm một cách qua đây như vậy, nhìn thấy bạn thời gian tới Tôi hy vọng bạn thích video và.

sẽ có nhiều hơn, hứa hẹn, bạn sẽ có thêm nhiều video có một tốt!.

You May Also Like

About the Author: Mỹ Phẩm Cho Phái Đẹp