Home / Laneige / Jun Ji Hyun’s Very First English Accent CF- Laneige SOS (with Eng Sub!)

Jun Ji Hyun’s Very First English Accent CF- Laneige SOS (with Eng Sub!)

Sub tiếng Anh! -By- Rifat Sharna, << >> BD Xin lỗi! Tình yêu của tôi! Xin đừng đi! Như một bức màn! Đó là tình yêu! Không bao giờ phải nói rằng bạn là như vậy.

Không bao giờ phải nói bạn như vậy.

!! Ồ không! Tối Circle.

SO.

S! Nó cảm thấy quá ẩm, Laneige! Mỗi ngày khuôn mặt mới, Laneige.

Wow!.

About admin1080

Check Also

JOLSE SUN PROTECT COMPARE REVIEW BY Heiley(sub)

Laneige BB Cushion Pore Control Review + Banila Co. Tint (Feat. eKo Cosmetics)