Các Thương Hiệu Mỹ Phẩm Nổi Tiếng

Getting My Makeup Done by a Famous Korean Beauty Blogger

S: Đó là một J rất đẹp: Cảm ơn bạn S: Trong thực tế, chúng tôi đã không làm cho một nhìn thấy nó chưa S: Bạn biết làm thế nào tôi có son môi mờ? Tôi đã làm việc trên tints giữ ẩm cũng! S: Điều này cũng sẽ được bán trong nhiều màu sắc S: Đây là Chúng tôi đang làm việc chăm chỉ trên nền tảng kem xốp! Chúng ta không thể chỉ cho bạn tại Canister Shape và có vẻ như nó cũng là gương mặt rất ẩm

Tags
Show More
Close