Eau Thermale Avène – How to apply Tolerance Extreme Lotion


Eau Thermale Avène – How to apply Tolerance Extreme Lotion

Apply morning and evening with your fingertips, using light circular massaging motions. Use soft paper tissues to remove gently without rubbing.

You May Also Like

About the Author: Mỹ Phẩm Cho Phái Đẹp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *